طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ultraism به فارسی ultraism یعنی چه

ultraism


فراگرايش ،فراروى ،از حد گذرانى ،زياده روى ،افراط کارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها