معنی و ترجمه کلمه ultrashort wave transmitter به فارسی ultrashort wave transmitter یعنی چه

ultrashort wave transmitter


علوم مهندسى : فرستنده موج خيلى کوتاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها