طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ultrasonic inspection به فارسی ultrasonic inspection یعنی چه

ultrasonic inspection


علوم هوايى : متد تست غيرمخرب که در انها ترکها توسط ناپيوستگى انتشار امواج نوسانات مکانيکى در فلز اشکار ميشود

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها