معنی و ترجمه کلمه ululate به فارسی ululate یعنی چه

ululate


زوزه کشيدن(مانند سگ يا گرگ)،جيغ کشيدن(مانند جغد)،باصداى بلند ناله و زارى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها