طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unadulterated به فارسی unadulterated یعنی چه

unadulterated


خالص ،مخلوط نشده ،بدون مواد خارجى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها