طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unanswerable به فارسی unanswerable یعنی چه

unanswerable


جواب ناپذير،بيجواب ،قاطع ،دندان شکن ،تکذيب ناپذير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها