طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unapt به فارسی unapt یعنی چه

unapt


کودن ،دير اموز،نامناسب ،غير محتمل ،غير متناسب ،کند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها