طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unarmed به فارسی unarmed یعنی چه

unarmed


غير مسلح ،بى اسلحه
علوم نظامى : بى اسلحه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها