معنی و ترجمه کلمه unawares به فارسی unawares یعنی چه

unawares


)unaware(بى اطلاع ،بى خبر،ناگهان ،غفلتا،سراسيمه ،ناخوداگاه ،ناخود اگاهانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها