طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unbalanced rolling masses به فارسی unbalanced rolling masses یعنی چه

unbalanced rolling masses


عمران : بارهاى غلطان نامتعادل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها