معنی و ترجمه کلمه unbeknownst به فارسی unbeknownst یعنی چه

unbeknownst


)unbeknown(نادانسته ،بنامعلوم ،خارج از معلومات شخصى ،مجهول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها