معنی و ترجمه کلمه unbeliever به فارسی unbeliever یعنی چه

unbeliever


زنديق ، )unbelievin(کافر،بى ايمان ،غير مومن ،بى اعتقاد،دير باور
قانون ـ فقه : کافر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها