طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unceasing به فارسی unceasing یعنی چه

unceasing


ايست ناپذير،بلاانقطاع ،بدون وقفه ،مسلسل ،پايان ناپذير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها