طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unconditionality به فارسی unconditionality یعنی چه

unconditionality


تنجيز
قانون ـ فقه : معلق نبودن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها