طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unconditioned inhibition به فارسی unconditioned inhibition یعنی چه

unconditioned inhibition


روانشناسى : بازدارى غير شرطى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها