طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unconfined compression test به فارسی unconfined compression test یعنی چه

unconfined compression test


معمارى : ازمايش فشار ساده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها