معنی و ترجمه کلمه under arm clear به فارسی under arm clear یعنی چه

under arm clear


ورزش : ضربه بلند از پايين دست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها