طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه under constraint به فارسی under constraint یعنی چه

under constraint


مجبور،درفشار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها