معنی و ترجمه کلمه under restraint به فارسی under restraint یعنی چه

under restraint


در توقيف ،تحت توقيف ،د ربند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها