معنی و ترجمه کلمه under the guize of به فارسی under the guize of یعنی چه

under the guize of


بعنوان ،به بهانه ،درهيئت ،درزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها