معنی و ترجمه کلمه under the lee of به فارسی under the lee of یعنی چه

under the lee of


درپناه ،درمايت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها