طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه underdevelopment به فارسی underdevelopment یعنی چه

underdevelopment


توسعه نيافتگى
بازرگانى : عقب ماندگى
ورزش : عقب ماندگى گسترشى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها