معنی و ترجمه کلمه underestimation به فارسی underestimation یعنی چه

underestimation


سبک شمارى سهل گيرى ،ناچيز شمارى
روانشناسى : براورد نقصانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها