معنی و ترجمه کلمه undernutrition به فارسی undernutrition یعنی چه

undernutrition


رنجورى( در اثر نرسيدن خوراک کافى ببدن)

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها