طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه underpart به فارسی underpart یعنی چه

underpart


زيرين بخش ،تقسيمات جز،بخش فرعى ،بخش تحتانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها