طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه underplay به فارسی underplay یعنی چه

underplay


نقش خود رابخوبى انجام ندادن ،(بازى ورق )دست خود را ادا نکردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها