معنی و ترجمه کلمه understory vegetation به فارسی understory vegetation یعنی چه

understory vegetation


زيست شناسى : گياهان زير درختى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها