طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه undervaluation به فارسی undervaluation یعنی چه

undervaluation


تقويم ياارزيابى کمتر از ميزان واقعى ،کم ارزش گذارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها