معنی و ترجمه کلمه underway replenishment به فارسی underway replenishment یعنی چه

underway replenishment


تجديد تدارکات در مسير حرکت
علوم نظامى : تجديد سوخت و تدارکات در حال حرکت
علوم دريايى : تجديد سوخت و تدارکات در حال حرکت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها