طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unearned icremrnt به فارسی unearned icremrnt یعنی چه

unearned icremrnt


افزايش بهاى ملک در نتيجه اباد شدن محل نه کوشش مالک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها