طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unfair به فارسی unfair یعنی چه

unfair


غير منصفانه ،نادرست ،بى انصاف ،نامساعد( درمورد باد)،ناهموار
بازرگانى : ناعادلانه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها