معنی و ترجمه کلمه unfavorable effect به فارسی unfavorable effect یعنی چه

unfavorable effect


بازرگانى : اثر نامساعد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها