طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unfavorable effect به فارسی unfavorable effect یعنی چه

unfavorable effect


بازرگانى : اثر نامساعد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها