معنی و ترجمه کلمه unfield به فارسی unfield یعنی چه

unfield


فراميدان
شيمى : ميدان بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها