طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unfledged به فارسی unfledged یعنی چه

unfledged


خام دست ،پر در نياورده ،کاملا رشد نکرده ،نابالغ ،نارسا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها