معنی و ترجمه کلمه unfolding technique به فارسی unfolding technique یعنی چه

unfolding technique


روانشناسى : فن تاگشايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها