معنی و ترجمه کلمه ungovernable به فارسی ungovernable یعنی چه

ungovernable


غيرقابل کنترل ،غير قابل اداره ،وحشى ،لجام گسيخته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها