معنی و ترجمه کلمه unhappy به فارسی unhappy یعنی چه

unhappy


بدبخت ،ناکام ،نامراد،شوربخت ،بداقبال

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها