طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unhook به فارسی unhook یعنی چه

unhook


از قلاب باز کردن ،شل کردن ،رها کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها