طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unhorse به فارسی unhorse یعنی چه

unhorse


از اسب افتادن يا پياده شدن ،اسب را از گارى يا درشگه باز کردن ،از جاى خود تکان دادن ،جابجا کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها