معنی و ترجمه کلمه unification به فارسی unification یعنی چه

unification


تکسازى ،يکى سازى ،يگانگى ،يک شکلى ،وحدت
علوم مهندسى : يکتايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها