طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unimodal به فارسی unimodal یعنی چه

unimodal


يک نمايى( در امار)
روانشناسى : يک نمايى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها