طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unintentional homocide به فارسی unintentional homocide یعنی چه

unintentional homocide


قانون ـ فقه : قتل خطئى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها