معنی و ترجمه کلمه uniqueness به فارسی uniqueness یعنی چه

uniqueness


يکتايى ،يگانگى
روانشناسى : يگانگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها