طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unisexual به فارسی unisexual یعنی چه

unisexual


يک جنسى( يعنى يانر و يا ماده)،يک جنسه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها