طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unissued shares به فارسی unissued shares یعنی چه

unissued shares


بازرگانى : سهام منتشر نشده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها