معنی و ترجمه کلمه unit central processing به فارسی unit central processing یعنی چه

unit central processing


کامپيوتر : واحد پردازش مرکزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها