معنی و ترجمه کلمه universal joints به فارسی universal joints یعنی چه

universal joints


قامه ،اتصالى گردان
علوم نظامى : چهارشاخه گاردان اتصالى ازاد يا هرزگرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها