معنی و ترجمه کلمه universal transverse mercator (utm) به فارسی universal transverse mercator (utm) یعنی چه

universal transverse mercator (utm)


سيستم تصوير جهانى مرکاتور
علوم نظامى : سيستم مختصات نقشه اى قائم الزاويه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها