طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unlatch به فارسی unlatch یعنی چه

unlatch


چفت راباز کردن ،قفل را باز کردن ،باز شدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها