طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unlawful assembly به فارسی unlawful assembly یعنی چه

unlawful assembly


مجمع غير قانونى
قانون ـ فقه : تجمع غير قانونى ،در CL سه نفر يا بيشتر را گويند که به قصد ارتکاب اعمالى که مخل اسايش و امنيت جامعه است گرد هم ايند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها